Senin, 30 November 2015

KUA Dumai Timur, Tanjung Jati

Jumlah Nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kec. Dumai Timur bulan Nopember 2015

Kelurahan                    Nikah di KUA                   Nikah diluar KUA             Jumlah

Buluh Kasap                             2                                             1                                 3

Teluk Binjai                              8                                             2                                10

Jaya Mukti                                2                                             2                                 4

Tanjung Palas                           3                                              -                                 3

Bukit Batrem                            1                                              1                                 2


J u m l a h                               16                                             6                                22

data KUA Kec. Dumai Timur 30 Nopember 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar